Bazedoxifene and Intermediates

Bazedoxifene and Intermediates

Show:
Sort By:

1-(4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)benzyl)-5-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-methyl-1H-indole

Intermediate for Bazedoxifene. Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modul..

$208.00

1-[2-[4-(ChloroMethyl)phenoxy]ethyl]hexahydro-1H-azepine hydrochloride

Intermediate for Bazedoxifene. Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modul..

$208.00

3-Methyl-5-(phenylMethoxy)-2-[4-(phenylMethoxy)phenyl]-1H-Indole

Intermediate for Bazedoxifene. Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modul..

$208.00

4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone

Intermediate for Bazedoxifene. Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modul..

$138.00

4-Benzyloxypropiophenone

Intermediate for Bazedoxifene. Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modul..

$138.00

5-Isopropyl-3-methyl 2-formyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate

Intermediate for Bazedoxifene. Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modul..

$194.00

Bazedoxifene

Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modulator (SERM). Bazedoxifene is us..

$277.00

Bazedoxifene Acetate

Bazedoxifene is a third generation selective estrogen receptor modulator (SERM). Bazedoxifene is us..

$277.00